دانلود سوالات آزمون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد) سال‌ 1394


دانلود سوالات آزمون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد) سال‌ 1394

تعداد بازدید:

20 بازدید

دانلود سوالات آزمون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد) سال‌ 1394

نظرات:

0 دیدگاه

دانلود سوالات آزمون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد) سال‌ 1394

انتشار:

13 بهمن 1394

ارسال شده توسط مدیر سایت

لینک کوتاه این مطلب:

https://darsbox.org/b/1759

دانلود سوالات آزمون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد) سال‌ 1394

دانلود سوالات آزمون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد) سال‌ 1393

برای دانلود، بر روی لینک دانلود دفترچه مورد نظر مورد نظر کلیک نمایید

کد رشته امتحانی عنوان رشته امتحانی کد دفترچه لینک دانلود
دانلود کلید
1101 مجموعه زبان وادبيات فارسي  

pdf download logo

دانلود دفترچه شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه شماره 2

دانلود کلید

1102 مجموعه علوم جغرافيايي  201D pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1103 سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي  301F pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1104 مجموعه زبان عربي  602A pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1105 مجموعه علوم اقتصادي  511D pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1106 مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي  401C pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1107 مجموعه تاريخ  610A pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1108 مجموعه علوم اجتماعي  502C pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1109 فرهنگ وزبان هاي باستاني  306F pdf download logoدانلود دفترچه
دانلود کلید
1110 مجموعه زبان شناسي 323A pdf download logoدانلود دفترچه دانلود دفترچه زبان آلماني و فرانسه
دانلود کلید
1111 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1  603C pdf download logoدانلود دفترچه
دانلود کلید
1112 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2  604D pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1113 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3  605F pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1114 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4  606F pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1115 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5  607F pdf download logoدانلود دفترچه

دانلود کلید

1116 مجموعه فلسفه  503F pdf download logoدانلود دفترچه  
1117 مجموعه علوم تربيتي /1   pdf download logoدانلود دفترچه شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه شماره 2  
1119 علم اطلاعات ودانش شناسي  309F pdf download logoدانلود دفترچه  
1120 مجموعه زبان فرانسه  613F pdf download logoدانلود دفترچه  
1121 مجموعه زبان انگليسي  614C pdf download logoدانلود دفترچه  
1122 مجموعه زبان روسي  101F pdf download logoدانلود دفترچه  
1123 مجموعه علوم تربيتي /2  310D pdf download logoدانلود دفترچه  
1124 مجموعه زبان الماني  102F pdf download logoدانلود دفترچه  
1125 مجموعه مديريت جهانگردي  302A pdf download logoدانلود دفترچه  
1126 مجموعه حقوق  204C pdf download logoدانلود دفترچهpdf download logoدانلود دفترچه زبان فرانسه   
1127 مجموعه ايرانشناسي  311F pdf download logoدانلود دفترچه  
1128 آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)  343F pdf download logoدانلود دفترچه  
1128 آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)   pdf download logoدانلود دفترچه  
1129 زبان وادبيات اردو  312F pdf download logoدانلود دفترچه  
1130 مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل  205D pdf download logoدانلود دفترچه  
1131 مجموعه مطالعات جهان  303F pdf download logoدانلود دفترچه  
1132 مجموعه باستان شناسي  608F pdf download logoدانلود دفترچه  
1133 مجموعه روانشناسي  404C pdf download logoدانلود دفترچه  
1134 مجموعه حسابداري  105C pdf download logoدانلود دفترچه  
1137 مطالعات زنان  304F pdf download logoدانلود دفترچه  
1138 مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  313D pdf download logoدانلود دفترچه  
1139 مددكاري اجتماعي  305F pdf download logoدانلود دفترچه  
1140 پژوهش علوم اجتماعي  314F pdf download logoدانلود دفترچه  
1142 مجموعه مديريت  103C pdf download logoدانلود دفترچه  
1143 مجموعه روان شناسی (2)  

pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 2

 
1146 مجموعه محيط زيست  

pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 2

 
1148 مجموعه مديريت اجرايي  

pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 2

 
1152 مجموعه مدرسي معارف اسلامي  611A pdf download logoدانلود دفترچه  
1154 مطالعات دفاعي -استراتژيك  202F pdf download logoدانلود دفترچه  
1155 اطلاعات استراتژيك  203F pdf download logoدانلود دفترچه  
1156 اماد  107F pdf download logoدانلود دفترچه  
1157 مديريت بحران   pdf download logoدانلود دفترچه  
1201 مجموعه علوم زمين  631A pdf download logoدانلود دفترچه  
1202 مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي  345F pdf download logoدانلود دفترچه  
1203 مجموعه شيمي  

pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 2

 
1204 مجموعه فيزيك  635D pdf download logoدانلود دفترچه  
1205 مجموعه فوتونيك  369F

pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 2

 
1206 مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي  632C pdf download logoدانلود دفترچه  
1207 اماروكاربردها  636F pdf download logoدانلود دفترچه  
1208 رياضيات وكاربردها  637D pdf download logoدانلود دفترچه  
1209 مجموعه علوم كامپيوتر  371F pdf download logoدانلود دفترچه  
1213 زيست شناسي -علوم گياهي  346F pdf download logoدانلود دفترچه  
1214 زيست شناسي -علوم جانوري  347A pdf download logoدانلود دفترچه  
1215 محيطزيست دريا  362F pdf download logoدانلود دفترچه  
1216 مجموعه زيست شناسي دريا  348F pdf download logoدانلود دفترچه  
1217 اقیانوس شناسی فیزیکی/فيزيك دريا/  363F pdf download logoدانلود دفترچه  
1218 مجموعه تاريخ وفلسفه علم   pdf download logoدانلود دفترچه  
1219 مجموعه علوم شناختي  349F pdf download logoدانلود دفترچه  
1259 مجموعه مهندسي برق  

pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 2

 
1253 مجموعه مهندسي نفت  327A pdf download logoدانلود دفترچه  
1255 مجموعه مهندسي پليمر  366F pdf download logoدانلود دفترچه  
1256 مجموعه مهندسي معماري كشتي  328f pdf download logoدانلود دفترچه  
1257 مهندسي شيمي  509D pdf download logoدانلود دفترچه  
1259 مجموعه مهندسي صنايع  510C pdf download logoدانلود دفترچه  
1262 مديريت درسوانح طبيعي  344F pdf download logoدانلود دفترچه  
1263 مهندسي عمران نقشه برداري  206A pdf download logoدانلود دفترچه  
1264 مجموعه مهندسي عمران  209C pdf download logoدانلود دفترچه  
1266 مجموعه دريانوردي  317F pdf download logoدانلود دفترچه  
1267 مجموعه مهندسي مكانيك  104C pdf download logoدانلود دفترچه  
1268 مجموعه مهندسي معدن  

pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 2

 
1272 مجموعه مهندسي مواد  504D pdf download logoدانلود دفترچه  
1273 نانوفناوري -نانومواد  350F pdf download logoدانلود دفترچه  
1276 مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات  351C pdf download logoدانلود دفترچه  
1277 مجموعه مهندسي كامپيوتر  

pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 2

 
1279 مجموعه مهندسي هوافضا  358A pdf download logoدانلود دفترچه  
1283 مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي  207F pdf download logoدانلود دفترچه  
1284 مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف  208F pdf download logoدانلود دفترچه  
1285 مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي  365A pdf download logoدانلود دفترچه  
1286 مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ  359F pdf download logoدانلود دفترچه  
1287 مهندسي طراحي محيطزيست  360F pdf download logoدانلود دفترچه  
1288 مديريت نساجي  329f pdf download logoدانلود دفترچه  
1289 مهندسي فراوري وانتقال گاز  352f pdf download logoدانلود دفترچه  
1290 مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت  361f pdf download logoدانلود دفترچه  
1292 مهندسي ايمني وبازرسي فني  353f pdf download logoدانلود دفترچه  
1293 مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست  354f pdf download logoدانلود دفترچه  
1294 مجموعه ايمني صنعتي  318a pdf download logoدانلود دفترچه  
1301 مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري  615F pdf download logoدانلود دفترچه  
1302 مجموعه مهندسي كشاورزي اب  616A pdf download logoدانلود دفترچه  
1303 مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات  617A pdf download logoدانلود دفترچه  
1304 مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1305 مهندسي كشاورزي -علوم باغباني   pdf download logoدانلود دفترچه  
1306 مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1307 مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري   pdf download logoدانلود دفترچه  
1308 مهندسي كشاورزي -علوم خاك  622F pdf download logoدانلود دفترچه  
1309 مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور  623A pdf download logoدانلود دفترچه  
1310 مهندسي توليدات گياهي  330f pdf download logoدانلود دفترچه  
1311 مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات  624F-2 pdf download logoدانلود دفترچه  
1312 مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب  625F pdf download logoدانلود دفترچه  
1313 مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي  626D pdf download logoدانلود دفترچه  
1314 مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي  331f-2 pdf download logoدانلود دفترچه  
1315 مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1317 مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست  628A pdf download logoدانلود دفترچه  
1319 مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم  629F pdf download logoدانلود دفترچه  
1321 مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان  630F pdf download logoدانلود دفترچه  
1322 مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي  322f pdf download logoدانلود دفترچه  
1323 مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي  333f pdf download logoدانلود دفترچه  
1324 مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي  334f pdf download logoدانلود دفترچه  
1325 مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي  335f pdf download logoدانلود دفترچه  
1326 مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز   pdf download logoدانلود دفترچه  
1327 مديريت كشاورزي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1328 مهندسي فضاي سبز  601F pdf download logoدانلود دفترچه  
1350 مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري   pdf download logoدانلود دفترچه  
1351 طراحي شهري   pdf download logoدانلود دفترچه  
1352 مجموعه معماري  505C pdf download logoدانلود دفترچه  
1353 مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1356 نمايش عروسكي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1357 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما  609A pdf download logoدانلود دفترچه  
1358 مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي  612C pdf download logoدانلود دفترچه  
1359 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي  

pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 1 pdf download logoدانلود دفترچه

شماره 2

 
1360 مجموعه هنرهاي موسيقي  516F pdf download logoدانلود دفترچه  
1361 مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري   pdf download logoدانلود دفترچه  
1362 طراحي صنعتي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1363 فرش   pdf download logoدانلود دفترچه  
1364 طراحي پارچه ولباس  501F pdf download logoدانلود دفترچه  
1501 انگل شناسي دامپزشكي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1502 فيزيولوژي دامپزشكي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1504 بافت شناسي دامپزشكي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1505 باكتري شناسي دامپزشكي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1506 ايمني شناسي دامپزشكي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1507 بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي   pdf download logoدانلود دفترچه  
1509 بيوشيمي باليني  506F pdf download logoدانلود دفترچه  
1510 سم شناسی   pdf download logoدانلود دفترچه  
 

زبان فرانسه و زبان آلماني 

صبح چهارشنبه

  pdf download logoدانلود دفترچه  
 

زبان فرانسه و زبان آلماني 

عصر چهارشنبه

  pdf download logoدانلود دفترچه  
 

زبان فرانسه و زبان آلماني 

صبح پنجشنبه

  pdf download logoدانلود دفترچه  
 

زبان فرانسه و زبان آلماني 

عصر پنجشنبه

  pdf download logoدانلود دفترچه  
  زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143  عصر پنجشنبه   pdf download logoدانلود دفترچه  
 

زبان فرانسه و زبان آلماني 

صبح جمعه

  pdf download logoدانلود دفترچه  
 

زبان فرانسه و زبان آلماني 

عصر جمعه

  pdf download logoدانلود دفترچه  

                                   

با دوستانتان به اشتراک بگذارید
ارسال دیدگاه

لطفا همه فیلدها را پر کنید

CAPTCHA


نظرات ثبت شده

برچسب ها


مقالات ویژه
آرشیو


مقالات پربازدید
آرشیو


آخرین مقالات
آرشیو


بازدید امروز: 16116

بازدید هفته: 105082

بازدید ماه: 406490

کلیه حقوق سایت متعلق به مدیر سایت میباشد.