آموزش تصویری ریاضی تیز هوشان هفتم

لینک کوتاه این مطلب:
https://darsbox.org/m/127

آموزش تصویری ریاضی تیز هوشان هفتم

65 هزارتومان

دی وی دی های آموزشی ریاضی هفتم تیزهوشان

در این مجموعه آموزشی ریاضی  پایه هفتم،هشتم و نهم مخصوص تیز هوشان درس طبق سرفصل های کتاب و طبق آخرین تغییرات کتب درسی به صورت گام به گام تدریس می شود. این مجموعه ی آموزشی در کامپیوتر و دستگاه های پخش ویدیویی خانگی قابل اجرا می باشد.

ویژگی های این مجموعه:

  • 5حلقه دی وی دی 
  • شامل دروس ریاضی هفتم هشتم و نهم 
  • پوشش کامل مباحث استعداد تحلیلی 

اگر در موضوعی در ریاضیات از پایه ششم تا نهم مشکل دارید میتوانید  از پک تقویتی تا تیز هوشان استاد نژادمبشر استفاده کنید
جلوی تلوزیون بنشینید و از دی وی دی استاد استفاده کنید ، میتوانید هر چند بار که میخواهید موضوع را تکرار کنید تا کاملا متوجه بشید
تنها با اختصاص روزی یک ساعت به موضوعاتی در انها احتیاج به تو ضیح و تمرین بیشتر دارید جزو خبرگان ریاضی پایه خود شوید و در انتها ببینید ریاضی که تیز هوشان به حل کردن مسایل ان افتخار میکنند همچین سخت هم نیستند
از فرصت پیش رو استفاده کنید و از تخفیفات هم بهره بگیرید و با کمترین هزینه ممکن بهترین استاد ریاضی تیز هوشان رو به خانه خود ببرید و نهایتا از ریاضیات با بیان زیبای استاد نژاد مبشر لذت ببرید

امروزه حضور و موفقیت دانش آموزان ما در آزمون تیزهوشان ( سمپاد ) یکی از شاخه های توانمدی آموزشی درسی و نشانه ارائه یک روش موثر در بالا بردن سطح علمی دانش آموزان است ، بنابرین با تشکیل گروه تخصصی تیزهوشان و جمع آوری نظرات شما مدرسین و دوستان عزیز کار تخصصی تیزهوشان استاد نژادمبشر به اتمام رسید .
اثر بخشی این مجموعه با همکاری مدرسین با ذوق و علاقه چندین برابر می گردد ، لذا مدرس با استفاده از این محصول آموزشی برای دانش آموز ، زمان آموزشی و تمرین زیادی را صرفه جویی می کند و از زمان بدست آمده می توان برای توسعه و رفع اشکال و تقویت موضوعی دانش آموز استفاده نمائید ، زیرا نقاط ضعف دانش اموز تنها توسط مدرس قابل تشخیص است .

مدرس : مسعود نژاد مبشر

مدرس نمونه آموزش و پروش کشور

مباحث تدریس شده در این مجموعه اموزشی :

اعداد حقیقی-نمایش مجموعه اعداد حقیقی به زبان ریاضی -تعیین محدوده اعداد رادیکالی -گمگ یا گویا بودن  ونکته های تکمیلی -قدر مطلق اعداد- مختصات و بردار-نقطه و ویژیگی هایش -بردار انتقال-بردارهای هم سنگ و قرینه -جمع و تفریق  هندسی بردار ها -زاویه بین دو بردار -بردار های موازی و بردار های عمود بر هم -اندازه بردار و طول پاره خط-بردار های واحد مختصات  ومعادله های مختصاتی-آمار تقریب میانگین-امار ،تقریب و نمودارهای آماری-ترتیب انجام عملیات در محاسبه های تقریبی -میانگین و مجموع اعداد-تغییر روزی داده ها- حجم و هندسه فضایی-گسترده ی احجام-دیدن احجام از جهات مختلف- وجه ها یال ها راس ها-شمارش مکعب ها-مکعب های رنگی -منشور وهرم-مخروط و استوانه - نیم کره -چهار ضلعی و چند ضلعی-چند ضلعی مقعر و محدب-زاویه ها داخلی و خارجی در چهار ضلعی ها-زاویه داخلی و خارجی در چهارضلعی منتظم - خاصیت چهار ضلعی ها - متوازی الاضالع و خواص ان -وسط الاضلاع-قطر های چند ضلعی ها- ذوذنقه--تقارن محوری و محور تقارن- تقارن مرکزی و مرکز تقارن- - استدلال در هندسه  و شکل های متشابه و هم نهشتی مثلث ها-مثلث و اجزای ان-تشکیل و ساخت مثلث- هم نهشتی دو چند ضلعی- هم نهشتی مثلث ه او اجزای نظیر-مساحت مثلث-زاویه داخلی و خارجی در مثلث- زاویه های داخلی و خارجی در چند ضلعی- تشابه دو چند ضلعی-تشابه مثلث ها-تشابه در مثلث قایم الزاویه- نکته های تشابه در دایره - دایره -وضعییت نقطه و دایره- وضعییت خط و دایره -خط مماس از یک نقطه بر دایره -دایره ها و مماس مشترک انها -دایره و فیثاغورس- زاویه مرکزی و کمان دایره -زاویه محاطی و ظللی-کمان های محصور  ووترهای مساوی-زاویه های داخلی و خارجی در دایره -زاویه های خارجی با ظلع مماس بر دایره-دایره و چند ضلعی منتظم -محیط ومساحت دایره-چهارضلعی های محاطی و محیطی -روابط طولی در دایره -عبارت های جبری -ساده کردن عبارت های جبری -مقدار عددی در عبارت جبری -تعیین علامت یک عبارت جبری -عبارت متحد -ساده کردن عبارت جبری به کمک اتحاد- تجریه و فاکتور گیری - کاربرد اتحادها -عمل استار-مجموع ضرایب بسط  عبارت جبری -کمترین و بیشترین مقدار یک عبارت جبری-محاسبه شرطی و خاص-رابطه جبری بین حروف-معادله و نامعادله -معادله معمولی ودرجه یک-مجموع عبارت های نامنفی-معادله های توانی -معادله های کسری -معاذله های مختصاتی -معادله درجه دوم  و رادیکالی -حل مساله به کمک معادله -قوانین نامساوی ها-حل نامعادله های درجه اول-دستگاه نامعادله درجه اول-محیط و مساحت -محیط شکل های هندسی -مساحت شکل های هندسی -محیط و مساحت قسمت های هاشور خورده - توان -ضرب و تقسیم اعداد توان دار- توان در توان - توان اعداد توان دار-مجذور و مکعب عدد - مربع کامل - مکعب کامل -توان منفی -ضرب و تقسیم اعداد توان دار-تعیین تعداد ارقام اعداد توان دار- تعدا دصفر های جلوی عدد-معادله توانی -جذر و ریشه گیری -جذر کامل -جذر اعداد توان دار -مجذور کامل -ساده کردن و جمع و تفریق توان رادیکال ها -ساده کردن و جمع وتفریق به کمک اتحادها -گویا کردن -نسبت  تناسب درصد -تناسب مستقیم - تناسب معکوس  تناسب معکوس شکسته - مسیله شیر های اب- تناسب مرکب-خواص تناسب -الکل ها و اسید ها-مسایل درصد -مجموعه ها - عضو و نوشتن اعضای مجموعه -نوشتن مجموعه به زبان ریاضی -زیر مجموعه ها -مجموعه های مساوی -مساوی - متمم مجموعه -بسته بودن مجموعه -اعمال و روابط بین مجموعه ها -اجتماع -اشتراک -تفاضل متقارن -مسایل مجموعه ها -نمودار ون -مجموعه های متناهی ونامتناهی -خط زاویه توازی -خط نیم خط پاره خط -اندازه طول پاره خط -مقایسه پاره خط -زاویه ها -تعیین مقدار زاویه ها -زاویه بین عقربه های ساعت -زاویه های متمم مکمل متقابل به راس -زاویه موشکی -توازی و تعامد -ترسیم اولیه -خطوط موازی مورب -فیثاغورس -زابطه فیثاغورس-روابط طولی در مثلث قایم الزاویه -زوایه های خاص در مثلث 90-30-60-45 درجه -زاویه بین ارتفاع و نیم ساز -زاویه بین ارتفاع و میانه -شعاع دایره محیطی و محاطی -فیثاغورس مساحت و محیط -اعداد صحیح و گویا-اعداد صحیح-حاصل جمع اعداد منظم -مفهوم کسری متعارف-جمع و تفریق برداری اعداد گویا-محاسبات و چهار عمل اصلی -نوشتن یک کسر بین دو کسر-کسر های تلسکوپی -کسر های مسلسل و مرکب-اعداد اعشاری متناوب -سری های نامتناهی -مسیله های کسری -معادله خط و دستگاه -خط نقطه رسم و فرم کلی معدله خط -گذر خط از یک نقطه -عرض از مبدا-طول از مبدا -شیب خط -خطوط موازی با هم-شرط توازی دو خط -خطوط عمود برهم - شرط تعامد دو خط برهم -خطوط منطبق بر هم -شیب معادله خط گذرنده از دو نقطه -قزینه نقطه - قرینه خط -نقاط هم راستا -همرس بودن چند خط -متقاطع بودن چند خط -مساحت محصور بین خطوط و محور مختصات -زاویه بین خطوط -خطوط موازی با محورها -معادله دستگاه خطوط-فاصله دو نقطه از هم -فاصله یک  نقطه از خط-فاصله دو خط موازی -دستگاه دو معدله دو مجهول -بحث درباره تعداد جواب های دستگاه -روش معاون مجهول -روش تبدیل به تک مجهولی -حل دستگاه به کمک اتحاد وروش خلاقانه -دستگاه سه معادله سه مجهول -حل مسایل به کمک دستگاه

برای مشاهده کلیپ های بیشتر از این مجموعه آموزشی اپلیکیشن لوح گزین را از لینک زیر دانلود نموده و بر روی گوشی خود نصب نمایید. یا اینکه در کانال تلگرامی لوح گزین با ایدی lohgozin@ عضو شوید.

لوح گزین

دانلود مستقیم لوح گزین

کانال نمونه تدریس های لوح گزین در تلگرام :lohgozin@

اگر درباره  ریاضی تیز هوشان هفتم سوالی دارید یا مشاوره می خواهید لطفا  با شماره 09120150969 تماس بگیرید یا با ایدی آن یعنی siteposhtiban@ در تلگرام پیغام دهید

این محصول معرفی ویدویی ندارد
این محصول فایلی برای دانلود ندارد
ارسال دیدگاه

بها ر مهامی

1396-02-29 10:46:22

سلام لطفا درباره مدارس نمونه دولتی وسوال ها تست ها مطلبی بگزارید


CAPTCHA


محصولات مشابه

بازدید امروز: 16724

بازدید هفته: 130950

بازدید ماه: 468243

کلیه حقوق سایت متعلق به مدیر سایت میباشد.